Gå til leksikonoversigt

Magnus (1540-1583), fyrstebiskop i Livland

Personer

Magnus var søn af Christian 3. og dermed bror til Frederik 2., der blev konge i Danmark og storebror til Hertug Hans den Yngre, der som kongens lillebror blev placeret i Sønderjylland. For at undgå yderligere deling af hertugdømmerne Slesvig og Holsten søgte Christian 3. at placere sin mellemste søn som hertug i udlandet.

Anstrengelserne bar frugt, da en af de livlandske fyrster, biskoppen af Øsel-Wieck i 1559 solgte sit fyrstedømme til Danmark. Frederik 2. (der blev konge efter Christian 3.'s død samme år) overlod derefter fyrstedømmet til Magnus, som til gengæld skulle give afkald på arv til hertugdømmerne. Magnus rejste til Livland (det nuværende Letland) i 1560 og blev først fyrstebiskop under det tyske rige, dernæst russisk lydkonge og endelig polsk vasal.