Gå til leksikonoversigt

Matlok, Siegfried, født 1945, redaktør.

Personer

Siegfried Matlok er født i Sydslesvig i en dansk-tysk grænselandsfamilie. I sin opvækst havde han de nationale modsætninger tæt inde på livet, fordi dele af Matlok-familien efter 1945 indtog et dansk standpunkt. Matlok besøgte den danske skole, men fastholdt sit tyske ståsted, bl.a. fordi han afviste den til tider nationalistiske og hadefulde anti-tyske tone i danske kredse syd og nord for grænsen.  Han blev uddannet ved "Südschleswigsche Heimatzeitung" i Flensborg, blev i 1973 ansvarshavende redaktør og i 1979 chefredaktør for det tyske mindretals dagblad "Der Nordschleswiger" i Aabenraa.

I 1989 udgav Siegfried Matlok på baggrund af lange samtaler med den under besættelsen tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark Dr. Werner Best hans erindringer.

Matlok var i perioden 1988 til 2007 sekretariatsleder for det tyske mindretals sekretariat på Christiansborg og var medlem af Kontaktudvalget for det Tyske Mindretal. Siegfried Matlok bruges ofte som kommentator i danske medier om politiske forhold i Forbundsrepublikken Tyskland, og han har i øvrigt modtaget høj anerkendelse for sit virke fra både officiel dansk og tysk side.

Siegrfried Matlok fratrådte som chefredaktør for Der Nordschleswiger i 2013.