Gå til leksikonoversigt

Mejer, Johannes, 1606-1674, kartograf

Personer

Johannes Meyer blev født i Husum i 1606. Meyer udførte i 1642 en præcis opmåling og kortlægning af Aabenraa Amt til hertugen af Gottorp. Herefter fik han til opgave at kortlægge alle amter i Hertugdømmerne for de to landsherrer, hertugen af Gottorp og den danske konge. Kortene, der blev trykt i 1652 sammen med Caspar Danckwerths topografiske beskrivelser, var mere nøjagtige og fuldstændige end tidligere arbejder. De blev først mere end et hundrede år senere afløst af bedre kort.

Af Dieter Lohmeier i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Dieter Lohmeier i: SHBL, bd. 4. Oswald Dreyer-Eimbke: 400 Jahre Johannes Mejer (1606-1674). Oldenburg 2006. 

Udsnit af Johannes Mejers kort over hertugdømmet Slesvigs sydlige del.

Udsnit af Johannes Mejers kort over hertugdømmet Slesvigs sydlige del, trykt i 1652.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.