Gå til leksikonoversigt

Mikkelberg - Nordisk center for kunst og cricket

Steder

Mikkelberg, der er beliggende i marskbyen Hatsted ca. 5 km nord for Husum, er oprindelig byens møllebjerg. På bakketoppen finder man endnu resterne af en gammel hollandsk mølle, bygget i 1710. Møllebygningen indgår nu i en række nybygninger, som tilsammen udgør kunst- og cricketcenteret.

På Mikkelberg arrangeres skiftende kunst- og kulturhistoriske udstillinger foruden studiekredse og foredrag samt sang- og musikaftener, der søger at formidle nordisk livssyn og dansk væremåde. Mikkelberg huser desuden Sydsles-vigs Museumsforening og samarbejder med Foreningen Norden. Både kunst- og grænselandsinteres-serede enkeltpersoner, foreninger og højskoler foruden idrættens folk bruger i dag Mikkelberg som et folkeligt mødested.

Bag udstillingsbygningerne er etableret en smuk cricketbane, som danner ramme for Husum Cricketklubs hjemmekampe, men også for landskampe, hvor banen bruges som dansk hjemmebane.

Stedet er bygget op af ægteparret Dinne og Henry Buhl og besøges ofte af danske foreninger på udflugt i Sydslesvig, hvor Henry Buhl ind til sin død i 2016 var både gæstfri vært og engageret fortæller om stedet. I dag ledes Mikkelberg - Nordisk center for kunst og cricket af Lisbeth Bredholt Christensen.

Litteratur:
Slumstrup, Finn: "Dage på Mikkelberg. En drøm i Sydslesvig". Hovedland & Mikkelberg, 2008.
Buhl, Henry (red.): "En nordisk drøm. Vejen til Mikkelberg", udgivet af Mikkelberg, Poul Kristensens Forlag, 1993. 2. oplag 2007.

Hjemmeside