Gå til leksikonoversigt

Mildsted stendysse

Steder

Stendyssen ved Mildsted i Sydslesvig lignede i mange år en stendynge, men den er nu genopført. Oprindeligt har gravkammeret stået centralt i en rundhøj, ca. 21 meter i diameter med randsten omkring. Rundt om kammeret var inde i højen en kappe af rullesten og ler.

Kammeret havde rektangulær grundplan, var ca. 2 meter langt og 1,5 meter bredt. Der stod to sten på hver langside og en stor endesten i vest. Afslutningen i øst kunne ikke ses. Kammeret er nu rekonstrueret med to dæksten, hentet fra en anden dysse. Det gælder også to af sidestenene, som er placeret med den forkerte side indad. Oprindeligt var kammerets gulv brolagt med sten, hvorpå lå et lag hvidbrændt flint.

Dyssen er plyndret før mands minde. Men datidens oldsagssamlere gravede ikke så omhyggeligt som nutidens arkæologer. Derfor overså de nogle af gravgaverne. Ved den moderne undersøgelse fandtes flere drikkebægre fra jættestuetiden. Dem har de døde fået med i graven, muligvis med indhold. På de dødes tøj var syet ravperler, som lignede dobbeltøkser. Dem blev der fundet nogle stykker af samt fire pilespidser og nogle flintflækker.

Flere gange i jættestuetiden har man båret lig til megalitgraven. Derefter følger en afbrydelse på næsten 500 år. I den tidlige dolktid genåbnes graven. En mand bliver gravlagt med sin flintdolk og ildslagningssten. Det er typiske gravgaver i bondestenalderens slutning. En lille pilespids af flint stammer fra samme tid. Den har sandsynligvis siddet i manden og været selve dødsårsagen.

Kilde: Klaus Ebbesen: Sydslesvigske oldtidsminder. Grænseforeningens årbog 1987.