Gå til leksikonoversigt

Munkbrarup Kirke

Steder

Landsbyen Munkbrarup er mest kendt for den store og massive kirkebygning. Selve navnet Munkbrarup henviser til, at landsbyen hørte under det nærliggende Ryd Kloster.

Kirken er oprindelig fra omkring 1200, men efter en voldsom brand lå den øde i 17 år, inden hertug Hans den Yngre lod kirken genopføre i 1582, hvorved kirken blev udstyret med hvælvinger og fik mere højde end de øvrige kvaderstenskirker. Af kirkens enkeltheder skal man især lægge mærke til søndre portals tympanons figurer og portalens søjler og fodstykker.

Det lille alter er af alabast og fra omkring 1600, prædikestolen er fra Ringerincks værksted i Flensborg og fra omtrent samme tid. Det mest bemærkelsesværdige er den romanske granitdøbefont fra omkring 1200, hvis fremragende stenhuggerarbejde bl.a. viser en løve i færd med at fortære et menneske.

Kirken er en af de berømte sydslesvigske kvaderstenskirker, den sydligste udløber af de jyske granitkirker. De andre kirker er Husby, Sørup, Nørre Brarup og Havetoft kirker.

Se flere billeder fra kirken. De sort-hvid fotografier stammer fra bogen "Granit i Angel" med tekst af Jane Bossen og fotos af Helge Krempin, udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,

Kilde: Grænseforeningens årbog 2006