Gå til leksikonoversigt

Nationalpark Vadehavet

Steder

Betegnelse for Danmarks tredje nationalpark, indviet 16. oktober 2010. Den er Danmarks største nationalpark, og den strækker sig fra Blåvandshuk til den dansk-tyske grænse. Det hollandsk-tysk-danske Vadehavsområde har international betydning for millioner af fugle på træk, fra store dele af den nordlige halvkugle, og er af vital betydning for ynglefugle, fisk og havpattedyr. Desuden repræsenterer området en kystkultur, hvor menneskets overlevelse og samspil med naturgrundlaget er enestående i europæisk målestok.

Den sønderjyske del af nationalparken omfatter selve Vadehavet og Rømø. Grænsen på fastlandet følger digekronen på Rejsby Dige, Ballum-Astrup Dige og langs med Hjerpsted Bakkeø. Desuden i Tøndermarsken Margrethe Kog, Ny Frederikskog, Rudbøl Kog, Gl. Frederikskog, Rudbøl Sø og Magisterkogen samt Vidåen ind til jernbanen mellem Tønder og Nibøl.

Se også artiklerne Landskabsformer i Sønderjylland, Dyreliv i Sønderjylland, Planteliv i Sønderjylland, Digevæsen og Fugleliv i Sønderjylland

Af John Frederiksen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: www.nationalparker.naturstyrelsen.dk