Gå til leksikonoversigt

Neergaard, Niels Thomasius, 1854-1936, statsminister

Personer

Niels Neergaard er i sønderjysk sammenhæng mest kendt for som dansk statsminister i sin tale ved genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920 at have udtalt ordene "Det kan jeg sige på regeringens, ja, jeg tør sige på hele det danske folks vegne: De skal ikke blive glemt!" om de dansksindede sydslesvigere, som ikke blev genforenet med kongeriget. (Læs hele talen). Ordene står fortsat som det danske Folketings garanti for tilskud på ca. 430 mio. kr. til det danske kulturelle arbejde i Sydslesvig. Ordene blev i øvrigt gentaget af Christian 10. ved et møde med danske sydslesvigere dagen efter i Kruså.

I spørgsmålet om grænsen skulle gå nord eller syd for Flensborg var Neergaard uklar, hvilket medførte mange angreb på ham, men han udtalte dog den 10. marts 1920, altså fire dage før afstemningen i anden zone, at han gik ind for en grænse syd om Flensborg.

Udtrykket "De skal ikke blive glemt" blev gentaget i en moderne udformning af statsminister Poul Nyrup Rasmussen i en tale ved de sydslesvigske årsmøder i 1999 med ordene: "Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer!"

Niels Neergaard døde den 2. september 1936 og er begravet på Assistens Kirkegård i København.