Gå til leksikonoversigt

Nissen, Nis, 1862-1947, gårdejer

Personer

Nis Nissen blev født i Nordborg på Als ud af en gammel alsisk bondeslægt. I sin ungdom var han bl.a. elev på Ryslinge Højskole 1879-80 og på Lyngby Landbrugsskole 1883-84, hvorefter han som kun 22-årig overtog sin fødegård i Nordborg, som han drev til 1913. Han var gennem hele sit liv en nær ven af H.P. Hanssen.

Mange af Nis Nissens jævnaldrende udvandrede i 1880'erne, men Nis Nissen valgte at blive i Sønderjylland og engagerede sig i det nationale arbejde gennem en lang række tillidsposter, hovedsageligt i forskellige kirkelige og landbrugsfaglige sammenhænge, men fra 1896, i den vanskelige periode, hvor Ernst von Köller var landspræsident, også som sekretær for for Den nordslesvigske Vælgerforening efter H.P. Hanssen, der samme år blev valgt til den preussiske landdag.

I konflikten mellem edsnægtere og edsaflæggere var Nissen konsekvent på H.P. Hanssens fløj. Efter Genforeningen var Nis Nissen frem til 1928 medlem af Sønderborg amts skoledirektion og fra 1921 af provstiudvalget og af det sønderjyske salmebogsudvalg. Han havde stor historisk interesse og var 1922-41 medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland.