Gå til leksikonoversigt

Nørrejylland

Steder

Gammel betegnelse for den del af Jylland, som ligger nord for Kongeåen, og som hører til det danske kongerige. Med til Nørrejylland hører endvidere området omkring Ribe samt de kongerigske enklaver. Siden midten af 1800-tallet er betegnelsen Nørrejylland sjældent brugt på kort.

Nørrejylland modsvares af Sønderjylland, som er den gamle betegnelse for området mellem Kongeåen og Ejderen, og som dækker det samme område som hertugdømmet Slesvig. Efter Genforeningen i 1920 dækker betegnelsen Sønderjylland området fra Kongeåen til afstemningsgrænsen, altså det nordlige Slesvig. Betegnelsen Nordslesvig bruges i dag alene af det tyske mindretal.

Den del af det gamle Sønderjylland som ikke blev genforenet med Danmark i 1920, altså det sydlige Slesvig, kaldes i dag Sydslesvig. Der var efter Genforeningen bestræbelser på at dette område fremover skulle kaldes Sønderjylland, men det lykkedes ikke.