Gå til leksikonoversigt

Nordstrand

Steder

Nordstrand var det største af de sønderjyske landskaber, der udgjorde en betydelig del af de nordfrisiske Utlande. De geografiske forhold isolerede imidlertid de enkelte dele og førte til et stort antal kommuneforbund. Et andet kendetegn var det meget løse forhold, som Nordstrand frem til 1300-tallet havde til landsherren (se Landshøjhed). Det var derfor mere kampen mod havet ved inddigninger og kystbeskyttelse end landsherren, som bidrog til den regionale enhed i løbet af 1400-tallet med en betydelig grad af selvstændighed til følge. Landskabet var opdelt i fem herreder, Vyriks, Beltring, Pelworm, Edom og Lundenbjerg herreder, der sammen med Før (Vesterland og Østerland) dannede det selvstændige provsti Strand.

Nordstrand blev dog kraftigt reduceret ved stormfloder. Under stormfloden i 1362 blev Nordstrand splittet. To herreder med flere sogne forsvandt fuldstændigt i vandmasserne, bl.a. handelsflækken Rungholt, og Nordstrand bestod nu kun af Beltring, Pelworm og Edom herreder. Under stormfloden i 1634 blev Nordstrand reduceret til en lille ø på resterne af Edom Herred omkring Odenbøl Kirke. Efter stormfloden udgjorde Pelworm med halliger et selvstændigt landskab.

Ved delingen i 1490 blev Nordstrand en del af de kongelige dele, men tilfaldt i 1544 Hans den Ældre og var 1581-1721 en del af de gottorpske besiddelser. I løbet af 1500-tallet fik landsherren en højere grad af indflydelse med hertug Hans den Ældres stadfæstelse af en ny landretsorden i 1572 og gennem stalleren, der var hertugens øverste embedsmand på øen. 1853 blev Nordstrand gjort til en administrativ enhed ved en sammenlægning af landskabets fire koge med den oktrojerede Elisabeth-Sophie-Kog til det såkaldte Nordstrand Herred. I 1867 blev Nordstrand lagt ind under Husum Kreds. I 1934 åbnedes Nordstranddæmningen, der gjorde øen landfast, og med inddigningen 1987 af Beltring Herreds Kog blev Nordstrand til en halvø.

Se også artiklen Administrative forhold i Sønderjylland/Slesvig.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning, og samme: Administrative tilhørsforhold ... 2007. Albert Bantelmann m.fl.: Geschichte Nordfrieslands. Heide 1996.