Gå til leksikonoversigt

Østervold

Begreber

Østervolden er en 3,3 km lang vold mellem Vindeby Nor ved Ekernførde og Götheby ved Østerbybækken, der munder ud i Slien. Den østligste del, mellem noret og Kochendorf er samtidig med de ældste dele af Danevirkesystemet, og den vestlige del er formodentligt samtidig med palisadevolden fra 737 e.Kr. Østervolden skulle beskytte halvøen Svansen, og forhindre en omgåelse af hovedvolden. Volden blev ikke siden udbygget. Rester kan endnu ses øst for Götheby.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

H. Helmuth Andersen: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. 1998.

Jørgen Kühl og Nis Hardt: Danevirke. Nordens største fortidsminde, 1999.