Gå til leksikonoversigt

Orgelbygning

Begreber

Orgelbyggere fra Nederlandene og Tyskland arbejdede fra midten af 1500-tallet i slesvigske og holstenske kirker. Således menes Hermann Raphaëlis omkring 1570 at have bygget orglet i Dronning Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot. Matthias Mahn, Buxtehude, byggede i 1590’erne instrumenter til Sct. Nikolaj Kirke, Aabenraa, og Kristkirken i Tønder. Nicolaus Maas afleverede i 1609 et stort orgel til St. Nikolai, Flensborg. Dette orgel, med den endnu bevarede facade af Hinrich Ringerinck, blev i 1710 ombygget af tidens førende orgelbygger, Arp Schnitger. Schnitger byggede tillige i 1711 det endnu bevarede orgel på øen Pelworm. Johann Lorentz, der senere blev berømt bl.a. for sine instrumenter i København og Helsingør, virkede også på denne tid i Hertugdømmerne.

Områdets relative velstand i 16/1700-tallet afspejles i bygningen af mange orgler, også til mindre kirker. Møgeltønder Kirke fik i 1679 et orgel af en ukendt orgelbygger fra Hamborg. Dette instrument er i dag det ældst bevarede kirkeorgel i Danmark. Johann H. Wernitzky fra Hamborg udvidede i 1685 orglet i Kristkirken i Tønder, hvorved det i store træk fik den barokfacade, der kan ses i dag.

Jürgen Marcussen etablerede i 1806 i Sottrup det første orgelbyggeri i Nordslesvig og opnåede i 1811 koncession på bygning af orgler i Slesvig-Holsten. I 1819-20 byggede han bl.a. det orgel til Sieseby Kirke, som i 1986 blev genopstillet i Haderslev Domkirke. Ved Andreas Reuters optagelse som kompagnon i 1826 ændredes navnet til Marcussen & Reuter. Der blev i de følgende år leveret værdifulde instrumenter til Christiansborg Slotskirke (1829) og til Roskilde Domkirke (1833). Blandt de velbevarede orgler fra denne periode er også orglet i Øsby Kirke (1828). Ved Reuters død i 1847 blev Marcussens søn, Jürgen Andreas Marcussen, optaget i ledelsen, og firmaet har siden båret navnet Marcussen & Søn. Fra 1830 til i dag har firmaet haft til huse i Storegade 24 i Aabenraa.

Fra 1922 blev firmaet ledet af Sybrand Zachariassen, der var en ivrig forkæmper for orgelbevægelsens idealer om en tilbagevenden til baroktidens klanglige og bygningsmæssige traditioner. Store instrumenter såsom orglerne i Holmens Kirke (1924), Nikolaj Kirkesal (1930) og Lund Domkirke (1934) var med til at befæste firmaets internationale ry. I 1960 overtog sønnen Jürgen Zachariassen ledelsen, og i perioden herefter blev der udført adskillige store arbejder, bl.a. St. Laurens Kerk, Rotterdam (1973), Nieuwe Kerk, Amsterdam (1981) samt et væld af store og små instrumenter i hele verden. Marcussen & Søn har siden 1994 været et aktieselskab, ledet af Jürgen Zachariassens datter, Claudia Zachariassen. Fa. Marcussen & Søn er et af verdens ældste orgelbyggerier, og det har haft en fremtrædende position i såvel dansk som europæisk orgelbygningshistorie.

To andre sønderjyske orgelbyggerier er oprettet i midten af 1900-tallet ved orgelbyggere udgået fra Marcussen & Søn. I 1966 etablerede Bruno Christensen, der i en lang årrække havde været en betroet medarbejder ved Marcussen & Søn, orgelbyggeri i Terkelsbøl ved Tinglev. Firmaet, fra 1974 med navnet Bruno Christensen & Sønner Aps, har siden leveret en lang række orgler til især Danmark og de nordiske lande, herunder kororglet til Århus Domkirke (1970) og orglet i Sct. Catharinæ Kirke, Ribe (1978).

I 1954 etablerede Peter Bruhn, orgelbygger hos Marcussen & Søn gennem 25 år, sit eget firma. Firmaet har siden 1963 haft værksted i Aarslev ved Rødekro. I 1957 indtrådte broderen, Carl-Emil Bruhn i firmaet, der fik navnet Brdr. Bruhns Orgelbyggeri. Ved sønnen Carl-August Bruhns indtrædelse i firmaet i 1970 fik firmaet navnet P. Bruhn & Søn. Blandt P. Bruhn & Søns større arbejder er orglerne til Helligåndskirken i Flensborg (1975) og Skive Kirke (1984). I 1995 fandt der en sammenlægning sted mellem P.G. Andersens Orgelbyggeri, København, og P. Bruhn & Søn under navnet Andersen og Bruhn. Blandt firmaets større arbejder er orglet til Vor Frelsers Kirke i Esbjerg (2002). Firmaet drives i dag af Paul Hansen og Bjarke Bruhn, søn af C.-A. Bruhn.

Af Hans Christian Hein i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Niels Friis: Marcussen & Søn. 1956. Artikler af Hans Nyholm og Svend Prip, i: Sven-Ingvart Mikkelsen m. fl.: Marcussen & Søn Orgelbyggeri. 2006. Svend Prip: Tyve år i Terkelsbøl. 1986. Thorkild Sandbeck: I orgeltonernes verden. 2005.