Gå til leksikonoversigt

Pragerfreden 1866

Begreber

Fredsaftale indgået den 23. august 1866 efter krigen mellem Preussen og Østrig, som Preussen vandt. Baggrunden var, at Østrig som et af de stærke tyske lande frygtede Preussens ambition om at samle alle tyske lande under sig. Pragfreden indebar, at Østrig anerkendte Preussens (og Bismarcks) ledende rolle i Tyskland.

Efter krigen i 1864 mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden havde Østrig fået medejendomsret til de erobrede områder, hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Denne medejendomsret afstod Østrig ved Prag-freden, men samtidig fik man efter pres fra den franske kejser Napoleon 3. indføjet en § 5, som åbnede mulighed for en senere folkeafstemning om nationale tilhørsforhold i de nordligste områder i Slesvig.

Litteratur:

Hans Schultz Hansen i: Sønderjyllands Historie efter 1815. 2009.