Gå til leksikonoversigt

Pragerfreden 1866

Begreber

Fredsaftale indgået den 23. august 1866 efter krigen mellem Preussen og Østrig, som Preussen vandt. Pragerfreden indebar, at Østrig anerkendte Preussens (og hermed Bismarcks) ledende rolle i Tyskland.

Efter krigen i 1864 mellem Danmark på den ene side og Preussen og Østrig på den anden havde Østrig fået medejendomsret til de erobrede områder, hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Denne medejendomsret afstod Østrig ved Pragerfreden, men samtidig fik man efter pres fra den franske kejser Napoleon 3. indføjet en § 5, som åbnede mulighed for en senere folkeafstemning om nationale tilhørsforhold i de nordligste områder i Slesvig.

Litteratur:

Hans Schultz Hansen i: Sønderjyllands Historie efter 1815. 2009.