Gå til leksikonoversigt

Prinsen af Nør, Frederik Emil August, 1800-1865

Personer

Prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg; søn af hertug Frederik Christian af Augustenborg. Frederik voksede op sammen med sin ældre bror, Christian August, men adskilte sig i høj grad fra denne ved sin udadvendthed og sit iltre temperament. Han tjente fra 1825 som officer i Slesvig og udnævntes i 1842 til statholder og kommanderende general i Slesvig-Holsten.

Efter udstedelsen af Det Åbne Brev i 1846 om arvefølgen tog han sin afsked i protest mod det han mente var krænkelser af hans arveret. Ved bruddet i 1848 stillede Frederik sig først afventende, men 23. marts indtrådte han i den provisoriske regering i Kiel, og dagen efter ledede han indtagelsen af Rendsborg. Frederik blev chef for de slesvig-holstenske tropper, men tog sin afsked allerede i september 1848 efter kritik. Som landsforvist opholdt han sig fra 1852 i England og fra 1854 i Frankrig hvorfra han forgæves forsøgte at få sine rettigheder anerkendt og sine ejendomme tilbage.