Gå til leksikonoversigt

Provisoriske Regering, Den

Begreber

Som led i den slesvig-holstenske opstand 1848 blev der 24. marts oprettet en provisorisk regering for Hertugdømmerne. Den bestod af advokat Wilh. Beseler, Slesvig, præsident og indenrigsminister, klosterprovst Fr. Reventlou-Preetz, udenrigsminister, prins Frederik af Nør, krigsminister og kommanderende general, advokat J. Bremer, Flensborg, justitsminister, købmand M.T. Schmidt, Kiel, finansminister, og redaktør Theodor Olshausen, Kiel, socialminister. Den gennemførte flere reformer, bl.a. en slesvig-holstensk forfatning af 15. september 1848, men måtte ifølge Malmø-våbenstilstanden gå af 22. oktober 1848.

Af Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Schultz Hansen, "Mitbürger!" – Den slesvigholstenske rejsning og regering 1848, i: Claus Bjørn (red.): 1848 – det mærkelige år. 1998.