Gå til leksikonoversigt

Region Syddanmark

Begreber

Politisk styret forvaltningsenhed, der sammen med fire andre regioner blev oprettet i forbindelse med Strukturreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt. Region Syddanmark dækker de tidligere Fyns, Sønderjyllands og Ribe amter samt den sydlige del af det tidligere Vejle Amt. Regionen omfatter 22 kommuner og har hovedsæde i Vejle.