Gå til leksikonoversigt

Rendbjerg

Rendbjerg er en bebyggelse ved Egernsund ved Flensborg Fjord. Gendarmstien langs Flensborg Fjord fører igennem bebyggelsen, der bærer præg af den tidligere store teglværksindustri, som har efterladt et meget kuperet terræn. Tidligere var der en anløbsbro ved Rendbjerg for de mange fjordbåde, der besejlede Flensborg Fjord.

Områdets mest karakteristiske bygning er det såkaldte Rendbjerg Slot, som daværende direktør og medejer af Rendbjerg Teglværk, Hans Heinrich Ditmer Jr. opførte i 1872. Ud over at vise teglværkets kunnen fungerede bygningen også som privatbolig for direktøren. Dog måtte han allerede i 1883 forlade huset, da han var gået konkurs. Siden har huset været brugt til kontorer og lager for de efterfølgende ejere af teglværket. Ved teglværkets nedlæggelse i 1931 blev huset atter anvendt til beboelse. I 1952 købte Esbjerg Kommune huset til institutionsformål, og siden 1976 har Sønderborg Kommune benyttet bygningen som aflastningshjem for psykisk handicappede.