Gå til leksikonoversigt

Rendbjerg

Rendbjerg er en bebyggelse ved Egernsund ved Flensborg Fjord. Området bærer præg af den tidligere omfattende teglværksindustri, som har efterladt et kuperet terræn. Tidligere var der en anløbsbro ved Rendbjerg for de mange fjordbåde, der besejlede Flensborg Fjord.

Områdets mest karakteristiske bygning er det såkaldte Rendbjerg Slot, som daværende direktør og medejer af Rendbjerg Teglværk, Hans Heinrich Ditmer, opførte i 1872 som herskabelig villa. Dog måtte han allerede i 1883 forlade huset, da han var gået konkurs. Siden har huset været brugt til kontorer og lager for de efterfølgende ejere af teglværket. Ved teglværkets nedlæggelse i 1931 blev huset atter anvendt til beboelse. I 1952 købte Esbjerg Kommune huset til institutionsformål, og i 1976 blev bygningen omdannet til aflastningshjem, Rendbjerghjemmet, for psykisk handicappede. I 2020 blev stedet en selvejende institution, nu under navnet RendbjergFavn, og fungerer som aflastningstilbud for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.