Gå til leksikonoversigt

Saltvandssøen

Steder

Kunstig saltsø (250 ha), beliggende syd for Højer Kanal i Margrethe Kog (se Tøndermarsken). Søen blev etableret i 1984 og er et vigtigt levested for vandfugle i Vadehavet. Ved bygningen af Det Fremskudte Dige 1979-81 (læs også Inddigning) blev den åbne marsk og en stor del af vadefladerne ud for Højer Dige, i alt 1.200 ha, inddiget. Saltvandssøen blev derpå skabt for at bevare et vigtigt yngle-, fouragerings- og hvileområde i det nordlige Vadehav. Forår og efterår, når Saltvandssøen bliver benyttet af vandfugle på træk, kan der visse dage registreres over 100.000 vandfugle.

Af Elsemarie Dam Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: www.naturstyrelsen.dk