Gå til leksikonoversigt

Sankt Hans Kirke, Flensborg

Steder

Sankt Hans Kirke/Johanniskirche.

Denne oprindelige enskibede, romanske kampestenskirke fra 1100-tallet ligger i Flensborgs formentlig ældste del på østsiden syd for Flensborg Fjord. Den er siden ombygget og udvidet flere gange. I 1300-tallet udvidedes det indtrukne kor med munkesten. Det skete samtidig med opførelsen af den gotiske blændingsgavl mod øst. Sakristiet med krydsribbehvælv på korets nordside kom til i slutningen af 1400-tallet, og omkring år 1500 fik det oprindelig flade tag også krydsribbehvælv.

Vesttårnet i barokstil med spir og lanterne er bygget i 1741. Ca. 1480-1530 blev der malet interessante kalkmalerier på hvælvene med gengivelser af bl.a. en nådestol, engle, evangeliesymboler, apostlene, dommedag, Jesu stamtræ (Jesse rod) og dyreallegier med hårde udfald mod afladshandelen, bl.a. med en fremstilling af en ulv i fåreklæder. I kirken findes også et kalkmaleri med våbenskjoldet for kong Hans, i hvis regeringstid kirken fik sin nuværende skikkelse. Derudover kan nævnes en 1,8 m høj træfigur af Johannes Døberen fra omkring 1500, den relief-udsmykkede renæssance-prædikestol af Hans von Bremen fra 1587, barokaltertavlen fra 1734 og den sengotiske marmordøbefont fra Namur i Belgien fra 1592.