Gå til leksikonoversigt

Schibler, Clara, 1895-1965, forstander

Clara Schibler stammede fra Horsens. Hun var lærer 1925-33 på Snoghøj Højskole, der i høj grad var orienteret mod det nationale arbejde i Sønderjylland. I 1933 blev hun ansat som vandrelærer i grænseegnene, hvor hun stod i spidsen for det frivillige ungdomsarbejde. Samtidig var hun også foredragsholder og leder af flere vandrerhjem, oprettet af Det Unge Grænseværn. I 1951 blev hun forstanderinde på den nyoprettede Højer Ungdomsskole, der i høj grad blev hendes værk. Clara Schibler valgte dog at slutte sit lange virke for den sønderjyske sag som lærerinde syd for grænsen.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Mette Havsteen-Mikkelsen i: Dansk Kvindebiografisk Leksikon, bd. 3.

Knud Fanø (red.): Det unge Grænseværn. 1983.