Gå til leksikonoversigt

Schmidt, Jep Marcussen, 1910-1988, medlem af det tyske mindretals ledelse

Personer

Jep Schmidt blev født i Løjt ved Aabenraa, hvor han voksede op i et tysksindet hjem. Han tog realeksamen i Aabenraa og var i 1928-1929 på tysk landbrugsskole i Flensborg. Han var aktiv i to mindre nazistiske sammenslutninger i Nordslesvig, før han i 1935 sluttede sig til Jens Møllers NSDAP-N, hvor han i 1936 blev leder af partiets Aabenraa Kreds, der kom til at omfatte 14 Ortsgruppe-ledere og op mod 1.400 medlemmer. Fra 1933 var han medlem af Schleswigsche Kameradschaft (svarende til det rigstyske SA), der udgjorde det tyske mindretals ideologiske kernetropper.

Schmidts aktivisme og Weltanschauung kom til udfoldelse den 9. april 1940, da han under indtryk af den tyske indmarch medvirkede ved dels "anholdelsen" af angiveligt tysk-fjendlige danske medborgere, dels ved et forsøg på at trænge ind i Frimurerlogens bygning i Aabenraa. Siden indberettede han som kredsleder danske medborgeres angiveligt tyskfjendtlige ytringer og handlinger til partiets Organisationsamt, som med Schmidts viden videresendte disse til rigstyske  instanser. Schmidt forsøgte også ved direkte henvendelser til rigstyske instanser at kompromittere amtmand Kresten Refslund Thomsen samt at få fjernet en lokal dommer under henvisning til dennes jødiske afstamning. I mindretallets avis retttede han hårde angreb på danske medborgere, f.eks. Kaj Munk, og en lokal gymnasielektor krævede han i avisen fjernet fra grænselandet.

Som en af partiets fem kredsledere var Schmidt selvskrevet medlem af Det lille politiske Råd, og som sådan medansvarlig for hvervningen af mindretallets unge til tysk fronttjeneste. Schmidt var yderst aktiv og talte ved flere hvervemøder.

Selv meldte han sig til tysk krigstjeneste allerede i 1939, var igen på session i 1940 med efterfølgende 1-2 måneders rekruttjeneste, men han blev først i foråret 1942 indkaldt til fronttjeneste i Waffen-SS. Frem til marts 1944, hvor Schmidt vendte utjenestedygtig tilbage til Nordslesvig, gjorde han tjeneste ved østfronten og i Frankrig. På grund af sit fravær pådrog Schmidt sig ikke medansvar for oprettelse af Zeitfreiwilligen- og Selbsschutz-korpsene. Derimod var Schmidt igen tilbage i Det lille politiske Råd, da mindretalsledelsen fra efteråret 1944 foranstaltede bygningen af skanser gravet tværs over Nordslesvig vendt mod en allieret invasion, hvorfor han var at anse som medansvarlig herfor.

Jep Schmidt blev interneret i Fårhus-lejren den 7. maj 1945 og i efteråret 1948 ved byretten i Aabenraa idømt otte års fængsel, men han blev benådet i 1949. I 1966 blev han valgt ind i Løjy kommunalråd og efter kommunalreformen i 1970 var han medlem af Aabenraa Byråd for Slesvigsk Parti, fra 1974-1978 som viceborgmester i en koalition med den socialdemokratiske borgmester Camma Larsen-Ledet.