Gå til leksikonoversigt

Skibelund Efterskole

Steder

Efter nederlaget i 1864 blev der i Skibelund, Hejls, Holsted, Bramming og Vester Vedsted,oprettet danske skoler umiddelbart nord for kongeågrænsen for at give danske sønderjyder mulighed for at sende deres børn og unge på skole i Danmark. Skibelund Efterskole blev oprettet af Knud H. Pedersen (1845-1922) og Georgia la Cour (1844-1930) først som friskole i 1874 for børn fra Rødding-egnen, altså syd for Kongeå-grænsen.

Da de tyske myndigheder 10 år senere i 1884 forbød skolepligtige børn at gå i skole nord for grænsen, omdannedes skolen til efterskole, hvor børnene så kunne komme efter konfirmationsalderen og få undervisning på dansk som modvægt til den tyske undervisning, de havde modtaget i folkeskolen. 

I det nærliggende Skibelund Krat er der rejst en mindesten over skolens første forstanderpar.

Litteratur:
Københoved Bysamfund. Bidrag til Skrave Sogns historie. Konrad Jørgensens Forlag, 1950. Side 143 ff.