Gå til leksikonoversigt

Slesvig-Holsten-Nordborg, Hertuglinjen

Personer

En hertuglinje, der bestod 1622-1730 med en afbrydelse 1669-1676. I 1622 blev Nordborg Slot residens for hertuglinjen, der opstod ved arvedelingen efter Hans den Yngre. Hertugdømmet omfattede et ældre og et yngre nordborgsk hertughus med i alt seks hertuger fra tre linjer af efterkommere efter Hans den Yngre. Svenskekrigene og Nordborg Slots brand i 1665 førte til fyrstedømmets fallit og inddragelse under kronen fire år senere. Men i 1676 blev det nordborgske fyrstedømme genoprettet og overdraget til August af Pløn, en fætter til den forrige hertug. Men den danske kongemagt ønskede at inddrage de små fyrstedømmer under kronen. Det lykkedes i 1730, hvor kongen til gengæld overlod fyrstedømmet Slesvig-Holsten-Pløn til den sidste nordborgske hertug, Frederik Carl.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Peter Dragsbo: Hertugerne af Nordborg, i: Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): De slesvigske hertuger, 2008.