Gå til leksikonoversigt

Slesvigland

Begreber

Kulturelt og historisk tidsskrift udgivet af Slesvigland Forlag GMBH, Flensborg på initiativ af fabrikant Traugott Møller (der var søn af Flensborgs tidligere overborgmester I.C. Møller) og T.M.-Fonden. Slesvigland blev uddelt til alle 230.000 husstande i hele Sydslesvig i perioden 1980 til 2003. De første år udkom tidsskriftet månedligt, men fra 1997 kun to gange årligt. Slesvigland blev i hele perioden skrevet på både dansk og tysk. Tidsskriftets hovedsigte, som det blev formuleret i første nummer i 1980, var "at styrke den slesvigske identitet". I de første år var SSF's amtsformand i Husum amt Sigfred Andresen redaktør for bladet, og han lagde ikke skjul på, at "Slesviglands historiesyn var dansk, og at der var behov for at oplyse befolkningen i Sydslesvig om et dansk syn på historien som modvægt til det tyske syn".

Konservative slesvig-holstenske grænsepolitikere reagerede skarpt imod bladet, som de opfattede som en provokation og udtryk for en dansk kulturoffensiv i Sydslesvig. Man vendte sig imod, at den slesvig-holstenske historie blev fremstillet, som om de sidste tusind år havde været danske, og Sydslesvig i dag stadig var mere dansk end tysk, hvilket de betegnede som historieforfalskning og som et forsøg på at føre tyskere over i det danske.

Alle artikler siden 1980 er lagt på internettet. Se https://www.dcbib.dk/slesvigland

Litteratur:
Lars N. Henningsen m.fl.: Sydslesvigs danske historie, 2009.