Gå til leksikonoversigt

Slesvigsk Samfund

Begreber

Slesvigsk Samfund er en mindre grænseforening stiftet i 1960. Foreningen har ca. 200 medlemmer, de fleste med bopæl i Københavns-området. Af foreningens aktiviteter kan nævnes den årlige generalforsamling, efterårsmødet og en årlig tur til de sydslesvigske årsmøder. Foreningen råder over nogle mindre legater og uddeler mellem 40.000 og 70.000 kr. hvert år til forskellige formål i Sydslesvig.

Foreningen kan kontaktes via

Formand Lina Mønster
e-mail: lina@adslhome.dk

Andre mindre grænseforeninger:
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945
Slesvig Ligaen