Gå til leksikonoversigt

Slivsø

Steder

Søen, der er på 250 ha, ligger syd for Haderslev og strækker sig fra Hoptrup ud mod Lillebælt. Ved slutningen af sidste istid for ca. 14.000 år siden lå det nuværende Slivsø-område som en dyb fjordarm ind i landet. I fjorden aflejredes dynd og planter, som Hoptrup Å førte med sig. Gradvist blev fjorden mere og mere lavvandet. Havstrømmene i Diernæs Bugt opbyggede med tiden en strandvold, som lukkede havvandet ude, og fjorden blev til en ferskvandssø. (Se artiklen Landskabsformer i Sønderjylland)

Efter 2. Verdenskrig kunne Danmark sælge alle de landbrugsprodukter, som landbruget kunne producere. Nu kunne det betale sig at indvinde nyt landbrugsland, og derfor opstod tanken om at dræne Slivsø for vand og omskabe søbunden til frugtbar agerjord. Lignende projekter blev gennemført ved bl.a. Skjern Å og Lammefjorden.

Afvandingsprojektet tog form i løbet af 1950'erne. Der blev gravet kanaler og opført pumpestationer. Søvandet blev pumpet op i Hoptrup Å og løb derfra ud i Diernæs Bugt. For selve arbejdet stod "Landvindingslav Slivsø", som blev stiftet i slutningen af 1950'erne og som frem til 2003 har stået for afvandingen af søområdet.

I 2004 blev pumperne slukket og og ca. 200 ha af den inddæmmede landbrugsjord oversvømmet samtidig med at der blev anlagt rekreative arealer omkring den gendannede Slivsø. Den samlede pris på projektet var ca. 20 mio. kr.

Søen er den tredjestørste i Sønderjylland, den omsætter 90 tons kvælstofgødning pr. år og ejes af Naturstyrelsen. Der er i dag 180 fuglearter. I 2004 blev der udsat ørredyngel. Der er etableret faciliteter til friluftsliv i området. 

Litteratur:

Slivsø. Folder udg. af Sønderjyllands Amt 2004.

Hans Thiil Nielsen: Slivsø igen, i: Sønderjysk Månedsskift 2005. 

Hans Jokob Mynster Alsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Flere oplysninger.