Gå til leksikonoversigt

Slotseng

Steder

Fire senpalæolitiske bopladser udgravet 1989-2001 nær Sommersted. To af dem stammer fra Hamburgkulturen ca. 13.000-12.000 f.Kr og to fra den lidt yngre Federmesserkultur. I et vådområde nord herfor er der påvist jævnaldrende søaflejringer med bearbejdede rensdyrknogler, kulstof 14-dateret til ca. 12.100 f.Kr. Fundene fra Slotseng er omtrent samtidige med Jelsbopladserne og de ældste sikre spor efter mennesker i Danmark.

Af Jørgen Holm i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Jørgen Holm m.fl.: De første mennesker i Danmark, i: Nationalmuseets Arbejdsmark. 2008.