Gå til leksikonoversigt

Slumstrup, Finn, 1941-2018, forfatter, tidligere formand for Grænseforeningen

Personer

Finn Slumstrup afløste ved Sendemandsmødet i 2005 Torben Rechendorff som formand for Grænseforeningen. I hans formandstid påbegyndte Grænseforeningen en omfattende omstilling til en mere moderne dagsorden, som anerkender globalisering og grænseoverskridende samarbejde som et fremtidigt vilkår. Foreningens struktur blev slanket og effektiviseret ligesom foreningen ophørte med at være pengeindsamlende (til fordel for det danske mindretal i Sydslesvig) og derfor meldte sig ud af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og i stedet definerer sig som folkeoplysende forening (og medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd), hvor foreningens 60 lokalforeninger er den centrale drivkraft. Som formand var Finn Slumstrup en stærk fortaler for foreningens øgede fokus på de yngre generationer, herunder samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, et fokus som bl.a. affødte etablering af Grænselandets elevambassadører og Grænseforeningens kulturmødeambassadører. Ved Sendemandsmødet i 2014 overtog MF Mette Bock hvervet som formand for Grænseforeningen efter Finn Slumstrup.

Han var uddannet lærer og var i årene 1966-79 højskolelærer på Snoghøj og Askov Højskole samt fra 1979 forstander for Vallekilde Højskole. Derefter informationschef i Dansk Flygtningehjælp.

I perioden 1991-99 var Finn Slumstrup kanalchef på DR P1. I perioden 1. oktober 1999 til 1. juli 2003 endvidere formand for Statens Musikråd. Fra 1999 til 1. januar 2007 programmedarbejder i DR Kultur, hvor han især producerede udsendelser til Danmarks Radio P1.

De sidste år var Finn Slumstrup aktiv som skribent og foredragsholder og ikke mindst i forbindelse "Oprør fra Udkanten" sammen med Viggo Mortensen og hustruen Anne-Mette Holstein. Finn Slumstrup døde i 2018.

Grænseforeningens øvrige formænd: Frederik Vinding Kruse, Hjalmar Ulrich, H.P. Hansen, Holger Andersen, Frederik Heick, Erik Haunstrup Clemmensen, Arne Fog Petersen, Eskild Friehling, H.P. Clausen, Viggo Witt-Hansen, Jørn BuchBent A. KochTorben RechendorffMette Bock og Jens Andresen.