Gå til leksikonoversigt

Sønderborg Amt

Steder

Amtet bestod oprindeligt stort set af Nybøl Herred og Als Sønder Herred. Det gennemgik adskillige forandringer og blev i 1564 ophævet, da hertug Hans den Yngre oprettede sit hertugdømme. I 1667 genopstod amtet, nu kun bestående af Als Sønder Herred, som snart blev stærkt reduceret, da de augustenborgske godser blev udskilt som et godsdistrikt. I 1779 blev amtet atter udvidet med Nybøl Herred. Fra 1777 havde Sønderborg og Nordborg amter fælles amtmand og 1850-1864 havde de to amter fælles amtmand med Aabenraa Amt. I 1853 bestod amtet på ny af Nybøl Herred og Als Sønder Herred og blev i 1867 sammen med Nordals omdannet til Sønderborg Kreds. Forinden var Ærø i forbindelse med grænsedragningen i 1864 afstået til Kongeriget. I perioden 1920-1970 var det et amt, idet Sønderborg Købstad og Augustenborg Flække blev udskilt af amtet i begyndelsen af 1920-erne. 1. april 1932 blev amtet lagt sammen med Aabenraa Amt, men de to amter beholdt hver deres amtsråd. I 1970 blev amtet en del af Sønderjyllands Amt.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold ... 2007.