Gå til leksikonoversigt

Sønderjyllands Erhvervsråd

Steder

Sønderjyllands Erhvervsråd blev stiftet i 1950 med finansiel støtte fra de sønderjyske amter og købstæder. Erhvervsrådets formål var at fremme sønderjysk erhvervsliv for derigennem at skabe eksistensmuligheder for en større befolkning i landsdelen. I 1997 ændrede Erhvervsrådet navn til Sønderjyllands ErhvervsCenter. Det blev nedlagt den 1. januar 2007 som en følge af kommunalreformen og nedlæggelsen af Sønderjyllands Amt.

Af Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Morten Andersen: De mange muligheders land. Sønderjyllands Erhvervsråd og egnsudviklingens historie 1945-75. 2011.