Gå til leksikonoversigt

Sorberne

Begreber

Vestslavisk folk bosat i det sydøstlige Tyskland omkring byerne Bautzen og Cottbus. Sorberne (navnelighed med serberne) er en rest af de vendiske folkeslag, som spillede ind i danmarkshistorien i vikingetiden frem til midten af 1100-tallet.

Mange sorbere udvandrede i 1800-tallet til USA eller flyttede til tyske storbyer, hvor de blev assimileret og forsvandt. Der bor stadig ca. 50.000 sorbere i Tyskland.

Sorberne har eget skriftsprog fra midten af 1500-tallet, hvor de bibelske skrifter blev oversat til flest mulige sprog. Sorberne er et anerkendt nationalt mindretal i Forbundsrepublikken Tyskland.

Læs mere på det sorbiske mindretals hjemmeside.