Gå til leksikonoversigt

Spejderbevægelsen i Sønderjylland

Begreber

Ungdomsbevægelse stiftet af Lord Baden-Powell 1907. Det danske Spejderkorps blev stiftet 1909, KFUM-spejderne i 1910, Det danske Pigespejderkorps 1914 og KFUK-spejderne 1919. Bevægelsen blev først sent organiseret i Tyskland, idet der her fra 1901 fandtes den såkaldte Wandervogel-bevægelse. De første spejdergrupper i Sønderjylland blev oprettet i købstæderne marts-april 1919 ved direkte kontakt til spejderbevægelsen i Danmark. De blev efter få måneder delt mellem spejderkorpset og KFUM.

Pigespejderne blev oprettet i efteråret 1919 og KFUK i 1923. Spejdergrupperne fik massiv støtte fra Kongeriget, og kom til at spille en væsentlig rolle ved Genforeningen som ordonnanser på afstemningsdagen og ved de talrige parader i de efterfølgende måneder. Alle fire korps har siden udviklet sig som de danske. Det danske Spejderkorps har siden 1967 drevet et stort lejrcenter, Stevninghus, ved Hostrup Sø. De danske spejdere syd for grænsen er organiseret i Dansk Spejderkorps Sydslesvig, der siden 1963 har drevet Tydal-lejren ved Eggebæk, samt i KFUM & K Sydslesvig. Både i Aabenraa og i Tydal findes der spejdermuseer.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: S-Aa. Damm (red.): 1. Haderslev Trops 25 aars jubilæum. 1944. KFUM og KFUK i Sønderjylland gennem 60 år. 1968. Jesper Bolund Nielsen: Dansk spejderarbejde i Flensborg 1919-1939 – en kastebold i grænsekampen, i: Søn Årb 2005.