Gå til leksikonoversigt

Stabelholm

Steder

Navn på området mellem floderne Ejderen og Trenen umiddelbart øst for Ejdersted. Det består af en samling små bakkeøer, omgivet af lavtliggende marskområder langs de to vandløb. Marsken blev inddiget fra midten af 1400-tallet og kom til at bestå af 10 koge, der tilsammen udgjorde landskabet Stabelholm. Det havde en udpræget grad af selvforvaltning med forvaltningscentrum i Sønder Stabel. 1621 etablerede den gottorpske hertug Frederik 3. byen Frederiksstad i Stabelholm ved sammenløbet mellem de to floder.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: A. Bantelmann m.fl.: Geschichte Nordfrieslands. Heide 1996.