Gå til leksikonoversigt

Statsbankerotten

Begreber

Alvorlig penge- og finanspolitisk situation som følge af øgede militærudgifter og inflation under krigen 1807-14. Hertugdømmernes egen speciebank i Altona og dens egen møntfod blev ophævet, og 5.1.1813 blev oprettet en ny rigsbank i København. Alle ejendomme blev pålagt en hæftelse på 6 % som basis for banken og dens nye rigsbankdalere. Bruddet med Hertugdømmernes pengemæssige særstilling skabte længevarende utilfredshed syd for Kongeåen.

Af Lars N. Henningsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Knud Fabricius i: Vilhelm la Cour m.fl. (red.): Sønderjyllands Historie bd. 4. 1937. Lars N. Henningsen i: Sønderjyllands historie indtil 1815. 2008.