Gå til leksikonoversigt

Sture, Slægten

Personer

Uradelsslægt på Als, nævnt første gang 1341. Slægten var da delt i to linjer, knyttet til henholdsvis Helvedgård, Egen Sogn (1556 erstattet af Østerholm) og Gammelgård, Ketting Sogn. Middelalderen igennem den betydeligste slægt på Als og gift ind i fornemme holstenske og rigsdanske familier. Slægtens gods blev samlet under Thomas Sture 1554 og solgt af dennes datter til hertug Hans den Yngre 1584. Slægten uddøde 1563.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hans Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie, bd. I-II. 1931-34.

Johan Plesner: Partidannelsen i de slesvigske Provinsialstænder i Tiden mellem de to dansk-tyske Krige, i: Søn Årb 1925.