Gå til leksikonoversigt

Svavsted

Steder

Biskoppelig borg ved Trene sydøst for Husum. En antageligt kongelig borg på et voldsted ved åen blev 1268 af hertug Erik 1. mageskiftet til biskoppen af Slesvig for Gottorp Slot. Svavsted var i flere århundreder slesvigbispens hovedborg, men der vides ikke meget om dens udseende. Den sidste biskop, der opholdt sig her, var Christian 4.s lillebror, hertug Ulrik. I perioden 1624-1702 var den bolig for amtmanden over Svavsted Amt. Nedrevet 1705.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.