Gå til leksikonoversigt

Sydslesvig

Steder

Dansk betegnelse for landsdelen mellem den dansk-tyske grænse af 1920 og Ejderen, svarende til den tyske betegnelse Landesteil Schleswig.

Navnet Sydslesvig anvendes især i forbindelse med det danske mindretal ligesom Nordslesvig især anvendes i forbindelse med det tyske mindretal. Begge benævnelser vandt indpas i mindretallene efter delingen af det gamle hertugdømme Slesvig i 1920. Flertalsbefolkningen syd for grænsen brugte som nævnt betegnelsen Landesteil Schleswig. Hos flertalsbefolkningen nord for grænsen ophørte man efterhånden med at kalde området for Nordslesvig. I dag kaldes området Sønderjylland.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.