Gå til leksikonoversigt

Tarp

Steder

Tarp er hovedby i et opland med 15.000 indbyggere. Bybilledet er præget af, at en marineflyvereskadrille har til huse her, og af at man har prioriteret vejgennemføringer højere end bevarelse af den historiske bykerne. Tarp har ligget ved den smukke Treneådal igennem 700 år, men det er der ikke mange spor af. Den smukt restaurerede hollændermølle på Stabelholmvej rummer byens turistkontor, samt et lille møllemuseum og et lille forhistorisk museum.

I Tarp ligger Trene-Skolen med 76 elever og otte lærere. Denne skole er skabt ved en sammenlægning med Oversø-Frørup Danske skole i 1987. Her findes også dansk børnehave. To af det danske mindretals fire lejrskoler ligger her ved Tarp. Trenehytten på Harkielweg i udkanten af Tarp har 38 sengepladser og ligger i et skønt naturområde med direkte adgang ned til Trene Å Spejdergården Tydal i Eggebæk med i alt 77 sengepladser lidt syd for Tarp ligger ligeledes ned til Trene Å i et 18 tønder land stort fredet naturområde.

Flere oplysninger.