Gå til leksikonoversigt

Telling, Søren, 1895-1968.

Personer

Søren Christian Christensen Telling (26.1.1895-14.7.1968), arkæolog, forfatter. Født i Randers, død på Danevirke, begravet Hedeby kgd. 

Han blev oprindeligt uddannet til lærer og senere som tømrer og musiker. Blev korporal i Sikringsstyrelsen under 1. verdenskrig, hvorefter han i 1919 meldte sig som frivillig til Dansk-Baltisk Auxiliær Korps, hvor han som løjtnant deltog i den estiske frihedskamp. Han blev taget til fange af russerne, men blev hurtigt løsladt og arbejdede derefter som skovarbejder i Estland i perioden 1922-26.

Hjemme i København etablerede han sig som tømrermester og fabrikant og som udøvende musiker i perioden 1926-39. Han fik i 1930erne sympati for nazismen og meldte sig ind i det danske nazistparti 1935.

Han flyttede til Tyskland i 1938 og fik for en periode ansættelse ved Slesvig-Holstens Landsmuseum i Kiel, selv om han ikke havde en arkæologisk uddannelse. I 19451, da Nazityskland angreb Sovjetunionen, skiftede han sit danske statsborgerskab ud med et tysk.

I 1944 mobiliserede det tyske styre tusindevis af kz fanger og civile mænd til at bygge en forsvarsvold på tværs af Sydslesvig - den såkaldte "Friservold". Henirich Himmler ønskede denne vold placeret tæt på - og langs med Danevirkevolden.

Søren Telling fortæller, at han egenhændigt talte i telefon med Heinrich Himler og fik denne til at skåne Danevirkevolden i i etableringen af den nye forsvarsvold. Den nyeste forskning på området (2022) afmonterer i stort omfang den historie og og afslører Søren Telling som noget af en fusentast. Forsvarsvolden blev bygget og Danevirkevolden blev voldsomt beskadiget.

Efter krigen boede han med sin familie på selve Danevirkevolden, hvorfra han hver uge inspicerede anlægget på sin motorcykel. Det var på grund af dette arbejde han fik tilnavnet "Den danske jarl på Danevirke" - en titel, som forskningen i 2022 ikke længere berettiger ham til at have 

I samme periode var han instruktør ved flere jyske regimenters musikkorps. Fra 1950 var han en flittig foredragsholder over hele Danmark.

Ændret af: Niells Schou

Sidst ændret: den 25. maj 2022

 

Søren Telling

Søren Telling på sin motorcykel

Foto: Commons.wikimedia.org