Gå til leksikonoversigt

Tønder Amt

Amtet bestod oprindeligt af Kær, Slogs og Lundtoft herreder samt en del af Højer Herred. I 1300-tallet kom Bøking og Vidding (Horsbøl) herreder samt landskaberne Sild og Østerland-Før (Før) til. Landskaberne beholdt dog frem til 1867 en høj grad af selvstyre. Amtet rummede inden for sine grænser mange kongerigske enklaver, som ikke var underlagt amtet og undergik tillige en række landskabelige ændringer som følge af stormfloder og inddigninger. De inddigede områder var som oktrojerede koge (Digevæsen) selvstændige rets- og forvaltningsenheder. Disse blev først indlemmet i amtet 1853. I 1850 blev Lundtoft Herred lagt sammen med Aabenraa Amt. Ved denne lejlighed blev amtmanden i Tønder også amtmand for Løgumkloster Amt. I 1867 blev Tønder Kreds etableret ved en sammenlægning af Tønder og Løgumkloster amter samt de dele af de kongerigske enklaver, som blev en del af kongeriget Preussen. Ved grænsedragningen i 1920 blev den sydlige tyske del etableret som Kreis Südtondern, mens den nordlige del blev det danske Tønder Amt. For at give det en passende størrelse fik det tillagt Hviding Herred fra Haderslev Amt. I 1970 blev Tønder Amt en del af Sønderjyllands Amt.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold ... 2007.