Gå til leksikonoversigt

Toftlund

Steder

By beliggende i den midterste del af Sønderjylland mellem Vojens og Løgumkloster. Den middelalderlige landsby ved den højtbeliggende kirke hed Herrested. Dette navn kendes frem til omkring 1700, hvor både by og sogn endnu kaldes Herrested. Fra 1510 optræder en mindre bebyggelse, antagelig et stykke nord for kirken, ved navn Toftlund. Fra slutningen af 1700-tallet er navnet Toftlund enerådende. Byen fik station på Haderslev Amts Jernbaner (se Jernbanedrift i Sønderjylland), og udviklede sig til stationsby omkring banegården med forbindelse til Haderslev, Gram og Rødding.

Under 1. Verdenskrig voksede byen kraftigt, fordi de preussiske myndigheder gjorde byen til administrationsby for omegenen. Især i forbindelse med bygningen af Sikringsstilling Nord steg indbyggertallet kraftigt på grund af de mange soldater, som var involveret i det store anlægsarbejde.

Syd for byen ligger en af de fire danske kartoffelmelsfabrikker, der blev opført efter en lov i 1932. Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland har i 2011 290 andelshavere, der årligt leverer 170.000 tons kartofler, der bliver til 36.000 tons kartoffelmel og 1.500 tons protein. I 1990 indledte Toftlund samarbejde med Bredsted om energibesparelser, og Toftlund blev udnævnt til Danmarks første Brundtlandby. Et Brundtlandcenter blev opført syd for byen, hvor forskellige virksomheder med specialer indenfor energibesparende produktion har haft til huse. Siden 1977 har byen huset Studenterkurset i Sønderjylland (STUK) med kostskoleafdeling og fra 1984 Musik- og Teaterhøjskolen. 2011 havde byen 3.324 indbyggere.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.