Gå til leksikonoversigt

Valdemar Atterdag, 1320-1375, dansk konge

Personer

Valdemar var søn af Christoffer 2., men voksede op ved den tyske kejser Ludvig 4.'s hof. Det danske rige var i denne periode pantsat til de holstenske grever, og det var Valdemars politiske dagsorden med alle midler at at få riget frikøbt.

Niels Ebbesens mord på lederen af de holstenske grever, Gerhard 3. i 1340 åbnede for Valdemars muligheder. Han fik ved at indgå ægteskab med den slesvigske hertug Valdemars søster Helvig mulighed for at indløse en række landsdele, som havde tilhørt hertug Valdemar, men som nu tilfaldt Valdemar Atterdag som medgift. I de følgende år indløste han ved hjælp af både økonomiske, militære og politiske midler det øvrige Danmark.

Valdemars succes udløste krige med hansestæderne i 1362-64 og 1367-70. Hansaen følte sin handel truet af Valdemar, der ved Stralsundfreden i 1370 måtte imødekomme hansestæderne med handelsprivilegier og besiddelser i Skåne, herunder indtægterne fra det indbringende Skånemarked i en periode på 15 år.

Valdemar Atterdag var formentlig den første konge som brugte Dannebrog i sit våben.

Ved sin død i 1375 efterlod Valdemar Atterdag et stærkt og genrejst rige, hvilket muligvis kan begrunde hans tilnavn "Atterdag".