Gå til leksikonoversigt

Valdemarsmuren

Begreber

Valdemarsmuren er en del af Danevirke-voldene. Muren,der har en længde på ca. 4 km og en højde på 5-7 meter, blev bygget af Valdemar den Store i anden halvdel af 1100-tallet og var en udbygning af den tidligere Kampestensmur, som formentlig var opført under Knud Lavard. Materialet var teglsten, som her blev brugt for første gang i Danmark. På muren har formentlig været påsat et brystværn, hvorfra en forsvarende hær har kunnet skyde mod de fjendtlige tropper.

Valdemarsmuren er i dag stærkt forfalden. Stenene er brugt til gård- og borgbyggerier i omegnen (bl.a. Gottorp Slot), men graver man ind i voldanlægget, vil man finde rester af den imponerende mur.

Danevirke Museum er der fyldige beskrivelser af Valdemarsmuren, og et par hundrede meter vest for museet kan man besigtige rester af murværket. I 2006-07 blev yderligere et stykke af Valdemarsmuren frilagt og restaureret, så man kan se i alt ca. 75 m af det imponerende bygningsværk.

Som et kuriosum skal det nævnes, at det på ældre danske folkehøjskoler har været almindeligt ved grundstensnedlæggelse af benytte en sten fra Valdemarsmuren. Højskolerne opfattede sig i en periode som formidlere af et åndeligt Danevirke til beskyttelse af den danske nationalstat mod fortyskning. 

Litteratur:

H. Helmuth Andersen: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. 1998.