Gå til leksikonoversigt

Vanggaard, Jens Sørensen, 1875-1945, politiker

Personer

Lærersøn fra Sindal i Nordjylland. Han vaklede mellem at blive lærer eller landmand, men valgte det sidste og blev landvæsenselev i Vejen. Senere blev han elev på Tune landbrugsskole og tjente derefter som karl i Sønderjylland.

Han var fra sine helt unge år stærkt nationalt og historisk interesseret, hvilket blev yderligere stimuleret under hans ophold i Vejen og Askov og især under hans ophold i Sønderjylland. Den nationale interesse prægede hans senere virke.

Under 1. Verdenskrig var han tidligt med for at genvinde Sønderjylland i nært samarbejde med vennen rektor H.P. Hansen. Han var medstifter af Sønderjysk Fond af 1918 og dens formand de sidste år inden dens ophævelse i 1937. I grænsespørgsmålet arbejdede han for Dannevirkebevægelsen og deltog i kredsen omkring Erik With og dens bestræbelser for at få ministeriet C.Th. Zahle styrtet, før den nye statsgrænse var endeligt fastlagt.

Disse særstandpunkter var afvigende fra partilinien og betød, at han først sent i sin politiske karriere nåede frem til mere indflydelsesrige poster.

Litteratur: J.S. Vanggaard: "Oplevelser, Mennesker, Synspunkter", 1945