Gå til leksikonoversigt

Vesterled

Steder

Vesterled i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit har siden Grænseforeningerne for Ribe og Ringkøbing amter i 1946 erhvervede grunden fra Ringkøbing Politi for ca. 5.600 kr. hvert år været opholdssted for børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig. Stedet blev indviet den 15. maj 1947 og er flere gange siden renoveret og udbygget: I 1955 med en idrætsplads, i 1958 blev der lagt elektricitet ind og i 1978 udvidet med to fløje med sovesale, så der blev plads til ca. 60 børn. Der har været skolebørn, børnehavebørn, fritidshjemsbørn, spejdere samt konfirmander på Vesterled, alle med den samme baggrund, nemlig ønsket om at lære dansk sprog og kultur at kende. I de senere år har mere end 1.000 unge gæstet Vesterled hvert år.

Ejerkredsen bag Vesterled er fortsat de to amtskredse af Grænseforeningen for Ribe og Ringkøbing amter. Disse har i alt hhv. 11 og 6 lokalforeninger i amtet. Dansk Skoleforening står for selve driften af lejrskolehjemmet.

Lejrskolen fik i 2011 efter en donation på 10 mio. kr. fra A.P. Møllers Fond ny hovedbygning tegnet af arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev.