Gå til leksikonoversigt

Vognfabrikker i Sønderjylland

Begreber

De slesvigske vognfabrikkers storhedstid regnes fra midten af 1800-tallet til omkring 1930, da automobilerne for alvor begyndte at vinde indpas. En tidlig virksomhed af stor betydning var dog smedemester Hamrichs vognfabrik i Slesvig omkring 1800. De slesvigske fabrikker var kendt for deres kvalitetshåndværk, og de eksporterede både til Kongeriget og til forskellige tyske delstater.

Årsagen hertil var, at håndværkerne i Hertugdømmerne var anderledes organiserede end i Kongeriget, og mange bønder var ofte økonomisk velstillede. For enkelte af vognfabrikanterne lykkedes det at fortsætte i karrosseribranchen med hhv. bygning af personbiler, lastbiler eller busser. Til de største og mest kendte vognfabrikker i landsdelen hørte J.C. Haugaard (1851-1926), Johannes Jensen / Johannes Hildebrandt (1854-1937) og Heinrich Sørensens Vognfabrik (1862-1969), alle Haderslev, samt Jensens Vognfabrik (1877-1959) i Højer. Omkring århundredeskiftet fandtes der også adskillige større fabrikker i Flensborg samt et par i Husum. Haugaard havde desuden en tid også virksomhed i Rendsborg.

Af Knud Fink Isaksen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Lars N. Henningsen: Karetmagere og vognfabrikanter i Haderslev, i: Haderslev-Samfundets Årsskrift. 1984.