Gå til leksikonoversigt

Willemoes, Carlo Adalbert, 1837-1914, bladudgiver

Personer

C.A. Willemoes var en brodersøn til søhelten Peter Willemoes. C.A. Willemoes var i 1864 toldfuldmægtig i Flensborg, men da han nægtede at aflægge ed til den preussiske konge, måtte han forlade statstjenesten, hvorefter han blev ansat ved de slesvigske jernbaner, der ejedes af englænderne Peto, Brassey & Betts. Da også banerne overgik til den preussiske stat, og der også forlangtes ed der, blev han i 1868 den første redaktør for den dansksindede, men tysksprogede avis Flensburger Anzeiger, som blev til Flensborg Avis året efter, da den overgik til Gustav Johannsen som udgiver.

Han overtog i 1870 Vestslesvigsk Tidende i Møgeltønder. I forbindelse med krigen mellem Tyskland og Frankrig blev Willemoes ført i krigsfangelejr tæt ved den russiske grænse og holdt indespærret i 3 måneder, hvilket han efter hjemkomsten berettede om i bogen "Nordslesvigernes Fangenskab i Aaret 1870". Han fortsatte med at redigere Vestslesvigsk Tidende, men blev i slutningen af 1871 idømt fire måneders fængsel efter kritik af en artikel, han havde skrevet. Efter at have afsonet fængselsstraffen forlod han Sønderjylland i 1872 og blev efter en omskiftelig tilværelse ansat som lærer i Aalborg i 1891.