Gå til leksikonoversigt

Willemoes, Niels Carl d'Obry, 1867-1954, redaktør

Personer

Redaktør N.C. Willemoes var født i Flensborg, søn af C.A. Willemoes som var grundlægger af Flensborg Avis.

Efter en omskiftelig skolegang kom N.C. Willemoes først i gartnerlære og blev senere uddannet til journalist. I årene 1889 til 1898 havde han redaktørposter ved en række dagblade, inden han i 1898 etablerede sig som redaktør for det konservative Ribe Stiftstidende, som han redigerede i de næste 39 år.

Han engagerede sig på en lang række områder med tilknytning til det nationale arbejde. Ribe Stiftstidende var i perioden omkring 1. Verdenskrig, hvor danske aviser syd for Kongeåen var ramt af censur, en vigtig nyhedskilde for den dansksindede befolkning der, ikke kun om deres egen landsdel, men også om hvad der skete i kongeriget og i den øvrige verden.

Samtidig var hans avis en uvurderlig kilde for den danske offentlighed om forholdene i Sønderjylland. Ribe Stiftstidende var ofte citeret i den danske og udenlandske presse.

I 1920 var N.C. Willemoes medstifter af Grænseforeningen, hvor han sad i Hovedstyrelsen frem til 1929. Gennem foreningens presseudvalg støttede han energisk faderens gamle avis Flensborg Avis. I 1937 udnævntes han til æresmedlem af Grænseforeningen. N.C. Willemoes var endvidere initiativtager til Dybbøldagen (indsamling ved salg af Dybbølmærker) og formand for Grænsefonden af 31. maj 1924. Han var en af de drivende kræfter bag bestræbelserne for at bevare og udsmykke Skamlingsbanken.

Ud over alt dette var N.C. Willemoes stærkt engageret i at udvikle turismen i Ribe, i forskelligt organisatorisk arbejde i den danske dagbladsverden og for Ribe by i bred forstand. Han udnævntes i 1946 til æresborger i Ribe.