Gå til leksikonoversigt

Zahle, C.Th., 1866-1946, statsminister

Personer

Den unge jurist C.Th. Zahle kom allerede i 1895 i Folketinget, skønt han på dette tidspunkt ikke var fyldt 30 år og derfor ikke havde valgret. Han støttede Viggo Hørups linje og var også blandt de folketingsmedlemmer, der i 1905 forlod J.C. Christensen og Venstre og oprettede Det radikale Venstre, hvor han snart fik en ledende rolle.

Alberti-skandalen i 1908 gav Det radikale Venstre stor fremgang, og i 1909 dannede Zahle sin første regering. Den støttedes dog kun af 44 af Folketingets 114 mandater og måtte gå af året efter. I 1913 fik De Radikale og Socialdemokraterne tilsammen flertal, og Zahle dannede med socialdemokratisk støtte en radikal regering, der holdt frem til Påskekrisen i 1920.

Zahles regering ville ikke følge stærke nationalistiske kredses (Dannevirke-bevægelsens) krav om en grænsedragning ved Danevirke efter Tysklands nederlag under 1. Verdenskrig. Disse kredse påvirkede gennem bl.a. Erik With den nationalt interesserede Christian 10. til at afskedige regeringen Zahle i 1920. Afskedigelsen af Zahle og den efterfølgende udnævnelse af den konservative jurist Otto Liebe førte til Påskekrisen, der først blev løst med udskrivelsen af valget i 1920, som i øvrigt førte til et stort radikalt nederlag.